(มีคลิป) 15 ธ.ค.อัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 100 ปี นำประดิษฐานที่วัดฟ้าหลั่ง จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 เวลา 12.30 น.นายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นางสาวปุณฑริกา คำบุญทา เหรัญญิกวิสาหกิจชุมฯ พร้อมพ่อหลวงประทุม เกิดนพคุณ ศิลปินดีเด่นภาคเหนือ สาขาปั้นพระ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างเททองหล่อรูปเหมือนท่านพระครูบาบุญเป็งในครั้งนี้ ได้นำองค์หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 100 ปี ลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยรุ่นสุดท้าย โดยจะอัญเชิญประดิษฐานวัดฟ้าหลั่ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง แต่วันนี้ได้นำองค์หล่อรูปเหมือนหลวงปู่ นำมาไว้ที่ สนง.วิสาหกิจผลิตอาหารสัตว์ก่อน อยู่ที่เดียวกันกับบริเวณตลาดฮอมฮักสันพระนอน จะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนาแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่เดินทางมากราบไหว้ได้

จากที่ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้นิมนต์พระครูสุนทรเจติยารักษ์ ท่านพระครูพิน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประธานสงฆ์นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะพร้อมทีมงานผู้บริหาร พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และประชาชนร่วมเป็นประธานฝ่ายประธานฝ่ายฆราวาส ได้ประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปูครูบาบุญเป็งที่บริเวณตลาดฮอมฮักสันพระนอน เพื่อถวายเป็นมุทิตาจิตแก่หลวงปู่ครูบาบุญเป็ง จักกะรัตโน วัดห้วยฟ้าหลั่ง ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา และนำไปตกแต่งจากเนื้อทอง นำไปทำให้เป็นเนื้อผิวรมดำมาแล้ว

และในวันที่ 15 ธ.ค.2563 นี้ ทางนายดี จันทคลักษณ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กำนันถา หลวงใจ อดีตกำนันหนองควาย รองประธานวิสาหกิจฯ และนายสุรศักดิ์ เวียนทอง ที่ปรึกษาวิสาหกิจฯ พร้อมนายพิน ไชยกันทา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อาจารย์คำปัน อุทรา เพชรราชภัฏ สาขาศิลปะไม้ไผ่ พ่อหลวงประทุม เกิดนพคุณ ศิลปินดีเด่นภาคเหนือ สาขาปั้นพระ เป็นผู้จัดสถานที่ในการเททองหล่อรูปเหมือนท่านพระครูบาบุญเป็งในครั้งนี้ และนายประหยัด จตุพรพิทักษ์ ประธานศูนย์พิทักษ์สิทธิชุมชนตำบลแม่เหียะ พร้อมเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ นายสุรชัย ปันป่วง ผญบ.หมู่ 4 ร่วมเป็นเจ้าภาพกับชาวบ้านด้วยนั้น กำหนดเดินทางนำรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาบุญเป็ง อายุ 100 ปี ลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยรุ่นสุดท้าย ผู้จัดสร้างทั้งหมดจะได้อัญเชิญรูปหล่อโดยจัดเป็นขบวนเดินทางไปที่วัดฟ้าหลั่ง จ.ลำปาง เพื่อนำรูปหล่อไปประดิษฐานที่วัดฟ้าฟลั่งต่อไป

ประวัติท่านหลวงปู่ครูบาบุญเป็ง ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยฟ้าหลั่ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นับว่าเป็นเจกิอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่ง ท่านบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณร และเป็นศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยรุ่นสุดท้าย ท่านอายุจะครบ 100 ปี(85 พรรษา)ในวันที่ 15 ธ.ค.2563ที่จะถึงนี้ ศรัทธาประชาชนจึงทำพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่เท่าองค์จริงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่เบอร์ (หมอแดง) 083-5751993 ได้ทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น