หาดูได้ยาก  ฉลามวาฬโผล่ให้ได้เห็นชัดเต็มตา ที่เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

ภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ ลูกเพจของเชียงใหม่นิวส์ ผู้ใช้เฟสบุ๊ค โจรสลัด ลุ่มน้ำสีชัง ได้ถ่ายด้วยตัวเอง เนื่องจากระหว่างที่ทำงานบนเรือ มีฉลามวาฬว่ายขึ้นมาโชว์ตัวใกล้ๆกับเรือของผู้บันทึกภาพ สร้างความตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากให้กับผู้พบเห็น เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่จะได้เห็นฉลามวาฬตัวเป็นๆแบบนี้
.
ฉลามวาฬเป็นปลาที่อายุยืนมาก นักวิจัยประเมินว่าฉลามวาฬมีอายุเฉลี่ยราว 80 ปี โดยตัวผู้ต้องใช้เวลาราว 17 ปีจึงเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ในขณะที่ตัวเมียอยู่ที่ 19 – 22ปี
เราสามารถพบฉลามวาฬได้ในทะเลเขตร้อนทั่วโลก โดยพบในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกประมาณ 75% อีก 25% พบในมหาสมุทรแอตแลนติก การประเมินข้อมูลในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา (สามชั่วอายุ) พบว่าฉลามวาฬมีแนวโน้มลดจำนวนลง 40-92% แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ในเอเชีย-แปซิฟิกฉลามวาฬมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยถึง 63% ทำให้ฉลามวาฬถูกยกระดับจากสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Vulnerable) เป็นใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ตามการประเมินล่าสุด (2016) ของบัญชีแดงสัตว์ที่ถูกคุกคามในระดับโลก (IUCN Red List of Threatened Species​)
.
ฉลามวาฬจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และได้รับการคุ้มครองทั้งโดยกฎหมายภายในประเทศ ได้แก่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และพระราชกำหนดการประมง ที่กำหนดให้ฉลามวาฬเป็น “สัตว์ห้ามจับหรือนำขึ้นเรือ” มีโทษปรับสามแสนถึงสามล้านบาท และกฎหมายระหว่างประเทศ คือ CITES หรืออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ข้อมูลจาก กรีนพีซ ไทยแลนด์)
.
ขอบคุณ โจรสลัด ลุ่มน้ำสีชัง (ผู้แบ่งปันภาพถ่ายปลาฉลามวาฬ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น