มจร.วิทยาเขตแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564มีทุนการศึกษาให้หลากหลายทุน

พระราชเขมากร,ดร.รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ เจริญพรว่า ในปีการศึกษา 2564 มจร.วิทยาเขตแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และมีทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่สนใจเรียนระดับปริญญาตรีแต่ขาดทุนทรัพย์ ทุนการศึกษามีดังนี้
1. ทุนผู้มีความสามารถทางด้านการกีฬา เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ( 4 ปี) 10 ทุน
2. ทุนสำหรับน้องๆ กลุ่มชาติพันธุ์ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ( 4 ปี) 10 ทุน
3. ทุนสำหรับน้องๆ ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดแพร่ 1 ทุน 1 ตำบล เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ( 4 ปี) จำนวน 83 ทุน
4. ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษา ลดค่าเทอม 50 % ตลอดหลักสูตร (สมัครวันนี้ ลงทะเบียนก่อน 31 มกราคม 64)
หมายเหตุ ทุกทุน รับตรง ยื่น Portfolio และสอบสัมภาษณ์เท่านั้น สนใจสอบถาม 0992075573(อ่านรายละเอียดตามประกาศ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น