ส.อบจ.เชียงใหม่ 21 : 21 เก้าอี้ ค่าย “พิชัย” กับ “บุญเลิศ” คว้าได้เท่ากัน

ส.อบจ.เชียงใหม่ 21 : 21 เก้าอี้ ค่าย “พิชัย” กับ “บุญเลิศ” คว้าได้เท่ากัน เพื่อไทยเชียงใหม่ ชนะได้เพียงแค่ 11 อำเภอ ส.อบจ. 21 คน ส่วน เชียงใหม่คุณธรรม ชนะในพื้นที่ 18 อำเภอ ของเชียงใหม่ ได้ ส.อบจ. เข้าสภา 21 คนเช่นกัน

วันที่ 21 ธ.ค. 63 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนับคะแนนแล้ว 99.97% เมื่อเวลา 03.30 น. โดยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เพื่อไทยเชียงใหม่ ได้ 421,426 คะแนน ชนะ นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ซึ่งได้คะแนน 353,010 คะแนน

สำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า เพื่อไทยเชียงใหม่ ของ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร ว่าที่ นายก อบจ.เชียงใหม่ ชนะการเลือกตั้ง 21 เขตเลือกตั้ง จาก 11 อำเภอ ประกอบด้วย ส.อบจ.เขต อ.เมืองเชียงใหม่ ทั้ง 5 เขต อ.สันทราย เขต 2 และเขต 3 อ.ดอยสะเก็ด ทั้ง 2 เขต อ.หางดง ทั้ง 2 เขต อ.สันกำแพง ทั้ง 2 เขต อ.สันป่าตอง ทั้ง 2 เขต อ.เชียงดาว เขต 2 อ.สารภี ทั้ง 2 เขต อ.แม่แตง เขต 1 อ.แม่ริม เขต 1 และ ได้ ส.อบจ.อ.อมก๋อย

ด้านกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ของ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ชนะการเลือกตั้ง 21 เขต จาก 18 อำเภอ เช่นกัน ได้แก่ ส.อบจ.เขต อ.ฝาง ทั้ง 3 เขต อ.สันทรายเขต 1 อ.แม่อาย ทั้ง 2 เขต อ.เชียงดาว เขต 1 อ.แม่แตง เขต 2 อ.แม่ริม เขต 2 อ.จอมทอง อ.ไชยปราการ อ.ดอยเต่า อ.ดอยหล่อ อ.พร้าว อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.แม่ออน อ.สะเมิง อ.เวียงแหง อ.ฮอด และ อ.กัลยาณิวัฒนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น