ผู้สมัครลงชิงชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ถูกตัดสิทธิ์ ออกมาขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้ตน จนทำให้เกิดบัตรเสียเป็นประวัติการณ์เกือบ 3 หมื่นใบ 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ อดีตผู้สมัครชิงชัยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลข 2 และถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่ครบ 1ปี ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ออกมากล่าวคำขอบคุณประชาชน ที่พากันลงคะแนนให้กับหมายเลข 2 ทั้งที่ทราบว่าได้ถูกตัดสิทธิ์การรับสมัครจาก กกต.ไปแล้ว จนทำให้บัตรเสียถึง 28,021 ใบ และมีผู้ไม่ประสงค์จะลงคะแนน ( โหวตโน ) อีก 8,426 ใบ รวมแล้ว จำนวน 36,447 ใบ คิดเป็นบัตรเสียจำนวน 22.5 เปอร์เซ็นต์ และ บัตรไม่ลงคะแนน 6.8 เปอร์เซ็นต์ รวมเสียถึง 29.3 เปอร์เซ็นต์ และต่อจากนี้ไปตนจะพยายามทำงานเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอน ต่อไปอย่างเข้มข้น

นายปดิธร แสงกุล ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก อบจ. หมายเลข 2 เขต 2 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และได้รับเลือกตั้งได้คะแนน 392 คะแนน ได้อันดับ 2 เปิดเผยว่า ตนได้ทำหนังสือที่พิเศษ 005/2563 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายก อบจ.แม่ฮ่องสอนไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วยการโพสข้อความลงในเฟสบุค ของตนชักชวนให้ สมาชิก อสม.ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลือกตนเอง คนละ 1 เสียงโดยได้มีการโฟสลงในเฟสบุค เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ความว่า “สุขภาพดี มีความสุข จาก อสม. อีกไม่นาน “อบจ.” และ “อสม.”จะรวมกันเป็นหนึ่ง อนาคต อบจ. จะมี “กองสาธารณสุขฯ” ผมหวังว่า พี่น้อง อสม.จะเป็นอีกทีมสำคัญ ที่ทำให้เรากลับมาทำงาน ด้วยกัน” ซึ่งข้อความดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่านายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครนายก เบอร์ 1 ต้องการให้สมาชิก อสม. เชื่อหรือหลงเชื่อว่าตนหรือ อบจ.จะเป็นหน่วยงานที่ได้กำกับดูแล อสม.ต่อไป ข้าพเจ้าจึง เข้าใจว่า อสม.เป็น อาสาสมัครขึ้นตรงกับสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงสาธารณสุข มีสมาชิก 4,423 คน มีพ.ร.บ.เฉพาะไม่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ท้องถิ่นใดๆ เพจดังกล่าวมีผู้กดถูกใจ 2,500 คน ผู้แสดงความคิดเห็น 231 รายการ ผู้แชร์ 59 ครั้ง กรณีดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่า นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 1 หาเสียงและนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อทำคะแนนนิยมให้สมาชิก อสม. ทั้ง 4,423 รายหลงเชื่อในคะแนนนิยม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านได้สอบสวนสืบสวนพฤติกรรมดังกล่าวของนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครนายก อบจ.หมายเลข 1 ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายปดิธร แสงคุณ กล่าวต่อไปว่า ตนได้ปรึกษาทนายท่านหนึ่ง ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นในข้อกฎหมายว่า เป็นการหาเสียงให้ได้และสำคัญผิดในคะแนนนิยม โดย นายกเบอร์ 1 ขอคะแนนจาก อสม.คนละ 1 คะแนนผ่าน facebook โดยบอกว่าจะได้ดูแล และ อบจ.จะเป็นหน่วยงานที่ควบคุม อสม.แม่ฮ่องสอน ข้อกฎหมาย กกต.ถือว่าเป็นการหาเสียงโดยสำคัญผิดในคะแนนนิยม ซึ่งเคสดังกล่าวได้มี ฎีกาจังหวัดศรีสะเกศ ที่ผู้สมัครบอกว่าเรียนจบปริญญาโทแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เรียนก็ถูกใบเหลืองให้เลือกตั้งใหม่

สำหรับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา คะแนน อย่างไม่เป็นทางการมีดังนี้ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 73,108 คะแนน เป็นอันดับ 1 , นายอำนาจ แสงสกาย ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 9,001 คะแนน เป็นอันดับ 2 , นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้ 2,691 คะแนน เป็นอันดับ 4 และ นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 3,311 คะแนน เป็นอันดับ 3

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น