รพ.วังชิ้น ยันไม่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้ามารักษาตัว อย่าเชื่อข่าวลือและให้งดแชร์

งานประชาสัมพันธ์ รพ.วังชิ้น จ.แพร่ แจ้งว่าพี่น้องชาววังชิ้นทุกท่าน ตามที่มีข่าวตามสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคโควิด- 19 มารักษาที่ รพ.วังชิ้น

ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงว่าขณะนี้มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์​การสอบสวนโรคมารักษา จำนวน 1 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยกลับมาจากกรุงเทพมหานคร​ไม่ได้เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใด และได้มีการส่งตรวจคัด​กรอง​โควิดแล้วผลออกมาเป็นลบ หรือไม่ติดเชื้อโควิด จึงเรียนมาให้ทุกท่านได้รับทราบ ขณะเดียวกันรพ. วังชิ้นขอแจ้งพี่น้องวังชิ้นทุกท่านทราบสถานการณ์โรคโควิด-19ในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ตามรายงานข่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถานพยาบาล

โรงพยาบาลวังชิ้น ของดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี กรณีผู้ป่วยนอน อนุญาตให้ญาตเฝ้า 1 คนต่อ 1 เตียง ห้องพิเศษเฝ้าได้ 2 คน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นวังชิ้นเรา ยังเป็นขอขอบคุณทุกร่วมร่วมมือ                       ##งานประชาสัมพันธ์ รพ.วังชิ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น