คนพิการ จ.ตาก สร้างฝายชะลอน้ำ เก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง 3 หมู่บ้าน

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายกิตติ สืบสันติพงษ์ นายกสมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางภวนันท์ คงเอี่ยม ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะกลาง และ นายณรงค์ศักดิ์ คำมอญ ผุ้ใหญ่บ้านพระธาตุสิริมงคล นำคนพิการ และ ชาวบ้าน กว่า 100 คน สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณลำห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 2 ต.แม่ปะ อ. แม่สอด จ.ตาก

นายกิตติ กล่าวว่า ชมรมคนพิการตำบลแม่ปะร่วมกับฝ่ายปกครองบ้านแม่ปะ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านแม่ปะกลาง หมู่บ้านพระธาตุสิริมลคล ช่วยกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ตามโครงการ “แม่ปะไม่แล้งน้ำใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมและฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศของชุมชน ร่วมทั้ง ช่วยชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะ นอกจากนี้ฝายชะลอน้ำจะช่วยพยุงเศษซากพืชซากสัตว์ ไม่ให้ถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ำตอนล่างหมด ช่วยให้คุณภาพน้ำตอนล่างดีขึ้น ขณะที่ซากสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกพยุงไว้ก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำต่อไป

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับในการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นหน้าฝายกว้าง 10 เมตร ความยาว 30 เมตร ลึก 5 เมตร นับเป็นฝ่ายชะลอน้ำ เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในการทำเกษตร 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านแม่ปะกลาง หมู่บ้านบ้านสิริมลคล หมู่บ้านแม่ปะใต้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น