ร้องเรียนผู้สมัครกลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ 24 เรื่อง แจงอยู่ระหว่างการสืบสวน

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการร้องเรียนการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่ ทั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 24 เรื่อง เป็นการร้องผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งทุกคน เรื่องที่ร้องเข้ามาคือ ประเด็นจดหมายและคลิปวิดีโอที่ปรากฏเป็นข่าว (จดหมายและคลิป นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) และการนำสื่อโฆษณาไปวางในที่สาธารณะ

 

“ขณะนี้เรื่องร้องเรียนทั้งหมดอยู่ระหว่างการสืบสวน ไต่สวน ของคณะกรรมสืบสวนไต่สวน ประจำ กกต.เชียงใหม่ ซึ่งตามกฎหมายกระบวนการสืบสวน ไต่สวน ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน หลังจากได้รับการร้องเรียน จากนั้นจะต้องส่งความเห็นให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พิจารณาต่อไป” ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าว

นายเกรียงไกร ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในรอบแรก กกต. จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในจังหวัดที่ไม่มีการร้องเรียนก่อน ซึ่งต้องประกาศภายใน 30 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ส่วนจังหวัดที่มีเรื่องร้อยเรียนจะประกาศภายใน 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งกระบวนการสืบสวน ไต่สวน นั้นแม้จะกำหนดกรอบเวลาไว้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 50 วัน แต่กระบวนการการทำงานอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเต็มทั้ง 50 วันก็ได้ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและแนวทางการสืบสวน

“ในส่วนของผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมซึ่งมีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 21 ราย ขณะนี้ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ส่วนการจะมีการรับรองหรือประกาศผลการเลือกตั้งหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้พิจารณา หากเห็นว่าการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็อาจจะให้ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้” นายเกรียงไกร ฯ กล่าว

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผอ.กกต.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า เมื่อกระบวนการสืบสวน ไต่ส่วนแล้วเสร็จ กกต.เชียงใหม่ ก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งก็จะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งในกรอบระยะเวลา ภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ในกรอบระยะเวลา 60 วันนี้ กกต. ต้องพิจารณารับรองหรือไม่รับรอง หากว่าการสืบสวน ไต่ส่วนไม่แล้วเสร็จก็ต้องดำเนินการต่อไป หาก กกต. มีการประกาศผลการเลือกตั้งไปแล้ว การวินิจฉัยของ กกต. ในประเด็นเรื่องที่ร้องเรียนก็จะไม่เป็นที่สุด ก็จะไปว่ากันในชั้นศาลอุทธรณ์

ทั้งนี้เรื่องร้องเรียนทั้ง 24 คำร้อง อาจจะมีการพิจารณาออกได้หลายทาง อาจจะออกว่า ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย อาจจะออกเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือผิดระเบียน ก็ได้ ซึ่งอยู่ที่ขนาดของความผิดจะมีมากน้อยเพียงใด กกต. ก็มีอำนาจในการระงับสิทธิรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือ ใบส้ม กับ ใบเหลือง ซึ่งผลการพิจารณาสามารถออกได้ทุกทาง ทั้ง ไม่ผิด หรือ ผิด แต่ไม่ถึงตัวผู้สมัคร หรือว่า ผิดและไปถึงตัวผู้สมัคร ผลก็จะมีทั้งยกคำร้อง ใบเหลือง ใบส้ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น