(มีคลิป) ดอยอินทนนท์ นทท.ลดฮวบ ไม่แพ้สภาพอากาศเช้านี้ 3 องศา (ปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวชั่งคราว ส่วนอื่น ๆ เที่ยวปกติแต่เข้มงวด)

เมื่อเช้าวันที่ 6 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ข่าวคืบหน้า หลังจากที่ นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้ประกาศด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในขณะนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พิจารณาแล้ว เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ราษฎรในพื้นที่ จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยว คือ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ น้ำตกผาดอกเสี้ยว เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ

 

ในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอื่นๆ ของดอยอินทนนท์ สามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ ล่าสุดจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปลดฮวบฮาบ เหลือ 800 กว่าคน ส่วนสภาพอากาศเช้าวันนี้ กิ่วแม่ปานและยอดดอยอินทนนท์ วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วัดได้ 8 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาช่วงนี้เรียกว่าได้ปลอดภัยเพราะจำนวนนักท่องเที่ยวมีเวลาถ่ายภาพเซลฟี่อย่างจุใจ แต่หลังจากมีการประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว ก็มีการสอบถามเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งได้มีการประกาศข่าวสารต่างผ่านทางเฟซบุ๊คอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สามารถเข้าติดตามอ่านข่าวสารต่าง ๆ ได้

 

 

 

ขณะเดียวกัน ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง 28 จังหวัดตาก นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กรุงเทพฯมีแนวปฏิบัติดังนี้ ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคระบาดจังหวัดเชียงใหม่ทันทีเมื่อเข้าพื้นที่ เข้ารับการตรวจหาเชื้อตามคำแนะนำของแพทย์ และกักตัว (Home quarantine) 14 วัน ก่อนท่องเที่ยว และเมื่อเข้าท่องเที่ยวลงทะเบียนไทยชนะ ลงทะเบียน CM-CHANA จังหวัดเชียงใหม่

กรณีนักท่องเที่ยว ขอคืนเงินที่พักของอุทยานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักอุทยานไม่น้อยกว่า 5 วันทำการการยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน) ยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน) การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้า
พักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพักโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล [email protected] หรือ [email protected] แนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงินเอกสารการจองที่พักและบริการ, หลักฐานการชำระเงิน, สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ และกรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ต่อไป

กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์สามารถติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784หรือ เลื่อนวันเข้าพักไปก่อนก็ได้ อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น