จังหวัดแพร่ เล็งพุทธมณทล รุดสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยโรค COVID-19 ย้ำ จังหวัดแพร่ ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำคณะพร้อมด้วย น.พ.ขจร วินัยพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ , สำนักงานจังหวัดแพร่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19))  ณ พุทธมณฑลจังหวัดแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น