คณะ ผวจ.ลำพูน ลงพื้นตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ใช้มาตรการของจังหวัดพื้นที่สีส้มในการควบคุมพื้นที่

คณะ ผวจ.ลำพูน ลงพื้นตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 ใช้มาตรการของจังหวัดพื้นที่สีส้มในการควบคุมพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.64 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ฝ่ายทหาร) , นายชาคร ณ ลำปาง หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน และ ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 บริเวณป้อมตำรวจนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมี นางสาวภัทราพร ลายจุด นอภ.ป่าซาง , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , อสม. , สาธารณสุขอำเภอป่าซาง ร่วมให้การต้อนรับฯ


นายวรยุทธฯ กล่าวว่า การปฏิบัติคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 28 จังหวัด เป็นจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูง รวมทั้งการมาตรการในเรื่องการเคลื่อนย้ายกลุ่มแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ โดยได้สุ่มตรวจรถโดยสารที่มาจากต่างจังหวัด รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามายัง จ.ลำพูน พร้อมตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และการลงบันทึกทำประวัติกลุ่มผู้ที่เดินมาทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯเป็นอย่างดี

“มาตรการของ จ.ลำพูน เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สีเหลือง แต่ได้ใช้มาตรการของจังหวัดพื้นที่สีส้มในการควบคุมพื้นที่ โดยได้กำกับควบคุมผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ลำพูน กำหนดให้มีการกักตัวโดยให้มีการประสานงานผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน นายอำเภอมีคำสั่งกักตัวในพื้นที่ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง และจะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่น ขอให้มีการลงบันทึกข้อมูลการเดินทาง เพื่อการประสานงานไปยังพื้นที่ปลายทางว่าได้เดินทางไปจุดหมายปลายทางเป็นจริงหรือไม่ ส่วนในด้านแรงงานต่างด้าว ต้องมีการตรวจสอบว่าการเข้าพื้นที่ในการทำงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะนายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามา จะต้องระวางโทษ และมีความผิดอย่างร้ายแรง”

สำหรับ จ.ลำพูน ได้มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการกำชับในทุกอำเภอให้มีการสำรวจ ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยง และมาตรการเชิงรุก ในการสุ่มตรวจผู้ที่เดินทาง และเข้ามาพักอาศัยในเขตพื้นที่ จ.ลำพูน พร้อมการประชาสัมพันธ์แก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเอง การสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น