ฮิโนกิแลนด์ไชยปราการ เชียงใหม่ ปิดตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

เรียนทุกท่านให้ทราบถึง การปิดฮิโนกิแลนด์ไชยปราการ เชียงใหม่ เหตุที่ต้องทำการปิดเนื่องจากเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อคนในอำเภอไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง ถึงแม้ว่าในขณะนี้ฮิโนกิแลนด์ก็ยังมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชม สวนดอกไม้ในฮิโนกิแลนด์ที่ในตอนนี้ดอกไม้กำลังเบ่งบานสวยงามเพื่อรอต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือน

แต่ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น ทางฮิโนกิแลนด์จึงเลือกที่จะทำการปิด ตั้งแต่วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันชาวอำเภอไชยปราการ และอำเภอใกล้เคียง ให้ห่างจากสถานการณ์ โควิด-19

จึงเรียนมาให้ทุกท่านเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมฮิโนกิแลนด์ในช่วงที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น