แม่แจ่มคุมเข้ม! ตั้งด่านสกัดโควิด-19 ทุกจุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อเช้าวันที่ 8 มกราคม 2564 ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตั้งด่านเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นทางอำเภอแม่แจ่มสั่งการไปยังผู้นำตั้งจุดคัดกรอง ก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอแม่แจ่มแล้ว เช้าวันนี้ ณ จุดคัดกรองหน้าบ่อน้ำพุร้อนเทพพนม ผู่นำท้องถิ่นบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งด่าน เพื่อป้องกันการนำเชื้อแพร่ระบาดไปยังคนแม่แจ่ม จึงแจ้งไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือด้วย ขณะเดียวกันหากพบเจอบุคคลต่างด้าวหรือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงต้องห้าม  ให้แจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านทราบ เพื่อจะได้นำสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ทั้งนี้เพื่อให้พื้นที่แม่แจ่มปลอดเชื้อโควิด 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น