โรงเรียนบ้านแม่หละป่าป๋วย อ.วังชิ้น ทำ Big cleaning day ต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นายปฏิภาณ อินทเนตร ผอ.ร.ร.บ้านแม่หละป่าป๋วย อ.วังชิ้น จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 2 เผยว่าสืบเนื่องจากหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0017.2/ว 3 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2564 พร้อมกันนี้ นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่เขต 2 ได้ย้ำให้โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตามที่ จ.แพร่ ขอความร่วมมือมา

โดยเน้นสถานที่หรืออุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ทางโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมมือและช่วยกันทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณโรงเรียนในที่ที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น