(มีคลิป) สวนสัตว์เชียงใหม่ ไม่ปิด แต่มาตรการเข้มข้นรอทางคณะกรรมการโรคติดต่อและกระทรวงฯ ออกคำสั่งก่อน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า หลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามมาตรการของสวนสัตว์ได้เพิ่มความเข้มงวดจากเดิม ต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากทุกคนก่อนจะเดินทางเข้า ติดสติ๊กเกอร์ จากเจ้าหน้าที่ที่สำคัญจะต้องล้างมือจากทางเข้าไปจนถึงตามจุดต่างๆ และสแกนไทยชนะ หรือลงทะเบียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรไว้ มีรถบริการก็จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดนั่งเว้นระยะห่างจากกัน จะมีเครื่องหมายกากบาทและตามจุดเข้าไปยังส่วนจัดแสดง เจ้าหน้าที่จะตรวจซ้ำพร้อมให้ลางมือก่อนเข้าไป ทำความสะอาดตามจุดสัมผัส ลดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตามการปิดชั่วคราวของสวนสัตว์ จนถึงขณะนี้ไม่ปิดให้บริการจนกว่าจะมีการประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การสวนสัตว์ ออกมาให้ดำเนินการ แต่เพื่อการไม่ประมาทการ์ดไม่ตก เจ้าหน้าที่มีการตรวจคัดกรองทุกวันก่อนเข้าทำงาน สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย และเว้นระยะห่าง ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ให้หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ได้ทำการตรวจสอบประวัติไทม์ไลน์ของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยห้ามปกปิดและทำรายงานส่งว่าได้เดินทางไปจุดไหนอย่างไร เบื้องต้นไม่พบมีเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และให้เจ้าหน้าที่ป้องกันตนเองในกรณีรับเงินให้สวมถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสลดความเสี่ยงต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น