มาตรการเดินทางเข้า-ออก เชียงใหม่ ต้องแสดงเอกสารและปฎิบัติตามคำสั่งเคร่งครัด ฝ่าฝืนปรับสูงสุด 4 หมื่นบาท

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 8/2564 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 ว่า

1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัด  1.สมุทรสาคร 2.ระยอง 3.จันทบุรี 4.ชลบุรี 5.ตราด และผู้ที่เดินทางมากจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด 1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3. ฉะเฉิงเทรา 4. ชุมพร 5. ตาก 6. นครนายก 7. นครปฐม 8. นนทบุรี 9. ปทุมธานี 10. ประจวบคีรีขันธ์ 11. ปราจีนบุรี 12. พระนครศรีอยุธยา 13. เพชรบุรี 14. ราชบุรี 15. ระนอง 16. ลพบุรี 17. สิงห์บุรี 18. สมุทรปราการ 19. สมุทรสงคราม 20. สุพรรณบุรี 21. สระแก้ว 22. สระบุรี 23. อ่างทอง

 -ต้องกักกันตัวเอง 14 วัน โดยรายงานตัวที่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อสม.,หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ 

-ต้องติดตั้งพร้อมใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

-ปฎิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 / 2564 อย่าเคร่งครัด

2. ในส่วนของพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด ได้แก่ 1.สุโขทัย 2.กำแพงเพชร 3.นครสวรรค์ 4.อุทัยธานี 5.ชัยนาท 6.เพชรบูรณ์ 7.ชัยภูมิ 8.บุรีรัมย์ 9.นครราชสีมา 10.สุราษฎร์ธานี 11. พังงา และอีก 38 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง

-ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ 

-ปฎิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 / 2564 อย่าเคร่งครัด

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

สามารถขอเอกสารรับรองได้ที่
1. คนทั่วไป ขอได้จากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
2. พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของหรือผู้จัดการเป็นผู้รับรอง
3. หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ให้หน่วยงานเป็นผู้รับรอง
 โหลดเลยที่ >> https://ppro.pro/2LcIc6i

ร่วมแสดงความคิดเห็น