ป.ป.ส. ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้เด็กเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติด และ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19)

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ในประเทศรอบใหม่ ส่งผลให้การจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถดำเนินการได้ จำเป็นต้องเลื่อนการจัดกิจกรรม
ออกไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาฯ โดยขอส่งความสุขและความห่วงใยไปยังเด็กและเยาวชน
ให้ปราศจากภัยจากยาเสพติด และป้องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID – 19) ที่กำลังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ จึงขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักสาธารณสุขและมาตรการของศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างกัน การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดบ่อย ๆ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 นี้ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อวยพรให้เด็กทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จทุกอย่าง และได้มอบคำขวัญวันเด็ก
ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า แม้ว่า “วันเด็กแห่งชาติ” ในปีนี้ เด็กๆ จะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ
ได้เหมือนเดิม และต้องปรับตัวตามวิถี New Normal ซึ่งสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กผ่านโซเชียลมีเดียได้
แต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลี่คลายลง สำนักงาน ป.ป.ส. ก็จะสามารถ
กลับมาจัดงานวันเด็กได้อย่างแน่นอน และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กๆ ในการร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมลุ้นรับของรางวัลจัดส่งถึงบ้าน ทาง Facebook สำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2564 ทั้งนี้ เด็กเยาวชน และประชาชน สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันยาเสพติดได้โดย หากพบเห็นบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น