ลำพูน สถานการณ์ COVID-19 ยังเป็นสีเหลือง จัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำพูน ไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มีผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย ทั้ง 2 ราย ไม่แสดงอาการแต่ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาล ผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) จำนวน 4,867 ราย ผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมและเฝ้าระวัง 4,749 ราย มีประชาชนเข้าสู่ระบบ Home Quarantine กักตัว 14 วัน จำนวน 4,687 ราย ครบกำหนดแล้ว 1,346 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 3,521 ราย มีประชาชนเข้าสู่ระบบ Self-Quarantine จำนวน 4,749 ราย ครบกำหนดแล้ว 407 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 4,342 ราย ทุกส่วนยังคงเคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง .
ขอบคุณภาพ: สวท ลำพูน

ในส่วนของจังหวัดลำพูน ยังเป็น “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” หรือจังหวัดในกลุ่มสีเหลือง มีด้วยกันทั้งสิ้น 38 จังหวัด รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ประจำวันที่ 9 มกราคม 2564 ยังคงระบุในรายงานว่า ระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้ แบ่งพื้นที่การระบาดออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ จังหวัดที่มีระดับสถานการณ์ “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” ยังคงมีทั้งสิ้น 28 จังหวัด โดยให้สีแสดงเป็น “สีแดง” ทั้งนี้ รวมจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดไว้ด้วย โดยให้เป็น “สีแดงเข้ม”, จังหวัดที่มีระดับสถานการณ์ “พื้นที่ควบคุม” มี 11 จังหวัด ให้สีแสดงเป็น “สีส้ม” และจังหวัดที่มีระดับสถานการณ์ “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” มีทั้งสิ้น 38 จังหวัด ให้สีแสดงเป็น “สีเหลือง” จังหวัดลำพูนรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย . อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่จำเป็น ปฏิบัติตนตามแนวทางควบคุมโรค ด้วยหลัก D-M-H-T-T ได้แก่ D = Distancing การเว้นระยะระหว่างกัน ,M = Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย Mask wearing , H = Hand Washing หมั่นล้างมือ , T = Temperature check ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T = Thaichana ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ/หมอชนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น