ข่าวดี!! “เลื่อนตั๋ว-เก็บวงเงินไว้ใช้” มาตรการสายการบิน ช่วยผู้โดยสารกระทบโควิด-19

5 สายการบินออกมาตรการ ช่วยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่
1. นกแอร์
ให้เปลี่ยนวันเดินทางได้เอง “ฟรีค่าธรรมเนียมเปลี่ยน” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 กรณีค่าตั๋วใหม่มีราคาสูงกว่าเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/39g3p7k สอบถามโทร.1318
2. ไทยสมายล์
ขยายเวลาสําหรับผู้โดยสารที่ออกตั๋ว (หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถ
1.) เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้
2.) เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2XlFLAX สอบถามโทร.1181 หรือ 02-1188888
3. แอร์เอเชีย
เลื่อนวันเดินทางได้เองผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง สำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยฟรีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินตามเงื่อนไข ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/39eXQpJ
4. ไทยเวียตเจ็ท
ผู้ที่เดินทางระหว่างวันที่ 10 – 31 ม.ค. 64 ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง (บัตรโดยสารจองก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 และยังไม่เคยแจ้งเปลี่ยนวันเดินทาง) สามารถเลือกรับการเก็บวงเงินไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3pXORjG
5. ไทยไลอ้อนแอร์
ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลือกดำเนินการ เช่น เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 3 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง โดยเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตั๋ว และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น เปลี่ยนไปวันเดินทางระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 จะต้องเสียค่าส่วนต่างราคาตั๋ว แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยน เป็นต้น
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3bluLvE  สอบถามโทร.025299999

ร่วมแสดงความคิดเห็น