แฟนคลับ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ขอบวชก่อนเข้าสู่ การเมืองท้องถิ่น

แฟนคลับ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ใช้เวลาที่ไม่มีการแข่งขันฟุตบอล ไทยลีก 2 เข้าวัด อุปสมบทเป็นพระที่ วัดอุโมงค์ พุทธธรรม ต.สุเทพ อ. เมือง เชียงใหม่ ท่ามกลางญาติพี่น้อง และแฟนคลับ มาร่วมแสดงความยินดี จะจำศีลอยู่ที่วัดอุโมงค์ เป็นเวลา 7 วัน สึกออกมา เตรียมลงเล่นการเมืองในระดับท้องถิ่น

พ่อนาค พศิน อัคเดชธนโชติ แฟนคลับ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด ว่าที่ผู้สมัครนายก ทต.สุเทพ เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ และได้รับฉายาว่า ธมฺมธโร ( ผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะ)พร้อมทั้งพ่อนาคอีก 5 ท่าน เมื่อช่วงเที่ยงของวานนี้ ณ พระอุโบสถ วัดอุโมงค์พุทธ ธรรม ต.สุเทพ อ.เมือง จ .เชียงใหม่ โดยมีท่านพระครูสุคันธศีล สัจจนันโท เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพศิน ธมฺมธโร จะจำวัดและศึกษาธรรมวินัย,ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ที่วัดอุโมงค์เป็นเวลา 7 วัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น