รพ.ราชเวช เชียงใหม่ แจ้งผู้ที่เดินทางไป “ร้านริเวอร์ไซด์” วันที่ 3-5 ม.ค. ตรวจโควิด-19 ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

รพ.ราชเวช เชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่ผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงตามประกาศของ สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ให้แก่ผู้ที่เดินทางไป “ร้านริเวอร์ไซด์” ระหว่างวันที่ 3-5 มค.64 สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วย รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 64 ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น