ทต.ป่าแมต!ปลื้มความฝัน ที่รอคอยกว่า 6 ปี เป็นผลแล้วถนนเลียบน้ำยม กรมโยธาธิการจัดสรรงบประมาณดำเนินการแล้ว

นายสุทธิพันธ์ ทองไหล นาย ทต.ป่าแมต อ.เมือง.จ.แพร่ เผยว่าโครงการก่อสร้างถนนริมแม่น้ำยมฝั่งตะวันออก จากสะพานน้ำโค้งถึงสะพานมหาโพธิ์ ต.ป่าแมต เป็นโครงการที่ชาว ต.ป่าแมต และชาวแพร่รอคอยมา 5-6 ปี บัดนี้ความฝันหรือเวลาที่รอคอยได้เป็นความจริงแล้ว

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามแผนการก่อสร้างจะใช้งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 300 กว่าล้านบาท การสนับสนุนงบประมาณจะแบ่งเป็น 3 ช่วงต่อเนื่องกัน สำหรับปีนี้ได้ตั้งงบประมาณช่วงทิ้ง  1 ไว้ หนึ่ง 100 สิบล้านบาท ทางผู้รับจ้างเสนอราคาแบบแข่งขันกัน มีผู้ประมูลได้ในราคา 100 กว่า 8 ล้านกว่าบาท ก่อสร้างจากสะพานน้ำโค้ง ถึงท่าน้ำเชตวัน และในครั้งต่อไปจะเป็นช่วงที่ 2 และ 3 จนถึงสะพานมหาโพธิ์

เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สำคัญของ จ.แพร่ และป้องกันความเสียหาย จากน้ำท่วมพื้นที่บ้านเชตะวัน ต.ในเวียง และบ้านร้องขี้ปลา ต.ป่าแมต ผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานนี้มีหลายคนและหลายฝ่ายที่สำคัญคือท่านผู้ว่าพงค์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ท่านผู้ว่ากานต์เปรม ชิตานนท์ อดีตผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ตถณวีญาณ บุญณราช รอง ผวจ.แพร่ คุณอติรุจ จำรูญ ผอ.กรมจ้าวท่า สาขาภูมิภาค จ.แพร่ คุณสุทธิพันธ์ ทองไหล นายก ทต.ป่าแมต คุณสุรกิจ ศิริวาทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธุรกิจแพร่เลขานุการชมรมผู้สื่อข่าว จ.แพร่ กำนันประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล คุณสุรินทร์ วัชรปรีชา คุณศิริกุล เลี้ยงอนันต์.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.แพร่ คุณอนุวัธ วงศ์วรรณ อดีตนายก อบจ.แพร่ และอีกหลาย ๆ ท่านฯลฯ และขอขอบคุณอีกครั้งในคุณูปการของคุณสุรินทร์(โกเลน)วัขรปรีชา พร้อมด้วยครอบครัวที่ได้เสียสละที่ดินตลอดจนพี่น้องในพื้นที่ทุกคน ได้เห็นความสำคัญไม่มีการคัดค้าน ได้ให้การสนับสนุนเพื่อความเจริญของจ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น