สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาประสานการปฏิบัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ร่วมคณะ พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าพบ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อประสานการปฏิบัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยติดตามเร่งรัดแผนงานโครงการฯ ที่ได้สั่งการไว้ พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เพื่อสำรวจความต้องการของประชาชน ในการพัฒนาแหล่งน้ำหนองมโนราห์ บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเท็จจริง และประสานแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป โดยมีนายอำเภอแม่จัน , รองนายก ทต.จันจว้า และผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมสำรวจ ณ หนองมโนราห์ บ.ป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น