ผู้ว่าฯ ลำพูน ออกตรวจด่านโควิดเผย ตรวจแล้ว 1.2 พันคัน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ภาพรวมสถานประกอบการในพื้นที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคเป็นอย่างดี ไม่พบการกระทำฝ่าฝืนตามคำสั่งแต่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแต่อย่างใด ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ขอบคุณ และให้กำลังใจผู้ประกอบการ ขอให้อดทน หากทุกฝ่ายร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างจริงจัง เชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอน ในช่วงนี้ขอให้ร่วมกันเคร่งครัดปฏิบัติตามข้อแนะนำจากส่วนราชการต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวด้วยว่า จังหวัดลำพูน ได้จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด เพื่อบูรณาการคัดกรองบุคคล ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดลำพูน ล่าสุด (10 ม.ค. 64) เพิ่มเติมเป็นจำนวน 8 จุดแล้ว ประกอบด้วย

  1. จุดตรวจบ้านแม่บอนใต้ หมู่ที่ 10 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง
  2. จุดตรวจตู้ยามห้วยไซ หมู่ 13 ต.ห้วยหยาบ อ.บ้านธิ
  3. จุดตรวจป้อมบ้านเวียง ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
  4. จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ม.20 ถ.ลำพูน – บ้านธิ อ.เมืองลำพูน
  5. จุดตรวจวังดิน หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้
  6. จุดตรวจตรวจตำบลนครเจดีย์ อ.ป่าซาง
  7. จุดตรวจบ้านทากู่ เขตติดต่อ อ.แม่ทา จ.ลำพูน – อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
  8. จุดตรวจบ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ผลการปฏิบัติในห้วงเวลาที่ผ่านมา สามารถคัดกรองประชาชนแล้วกว่า 2 พันคน เรียกตรวจยานพาหนะแล้ว กว่า 1.2 พันคัน ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันนี้ (10 ม.ค. 64) จังหวัดลำพูน ยังเป็น “พื้นที่เฝ้าระวังสูง” หรือจังหวัดในกลุ่มสีเหลือง ไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม มีผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย มีประชาชนเข้าสู่ระบบ Home Quarantine กักตัว 14 วัน จำนวน 5,539 ราย ครบกำหนดแล้ว 986 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 4,553 ราย มีประชาชนเข้าสู่ระบบ Self-Quarantine จำนวน 4,982ราย ครบกำหนดแล้ว 2,153 ราย อยู่ระหว่างกักตัว 2,829 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น