มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มให้ชาวบ้าน 300 ผืน ใน อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 11 ม.ค2564 หอประชุมบ้านสามยอดดอย ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ บ้านสามยอดดอย หมู่ที่14 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ โดยในพื้นที่อำเภอพบพระใด้รับผ้าห่มพระราชทาน มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 300 ผืนมอบให้แก่ราษฎรที่อยากไร้ในพื้นที่อำเภอพบพระ ที่ประสบภัยหนาวจำนวน 5 ตำบลประกอบด้วย 1. ตำบลคีรีราษฎร์ จำนวน 100ผืน 2. ตำบลรวมไทยพัฒนา จำนวน 100 ผืน 3. ตำบลช่องแคบ จำนวน 50 ผืน 4. ตำบลพบพระจำนวน 25ผืน 5. ตำบลวาเล่ย์ จำนวน 25 ผืน โดยมีนายสมพงษ์ ศรีบัว นายก อบต.ช่องแคบ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอพบพระ ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกอบต.เจ้าหน้าที่อบต.และประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว.

ร่วมแสดงความคิดเห็น