PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2564

วันนี้ วันที่ 11 มกราคม 2564 นายประพันธ์ สีนวล ผู้ช่วยผู้ว่าการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางศิริพรรณ สีนวล ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงาน PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ จัดให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ด้วยการจัดหาโลหิตสำรองคลัง ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยจัดให้มีการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน สำหรับครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้จัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ ห้องรับบริาจคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน ในสังกัด PEA เขต 1 เชียงใหม่, PEA เชียงใหม่, เชียงใหม่ 2, อ.แม่ริม, อ.สันทราย, อ.สันป่าตอง และอ.หางดง จำนวน 37 คน ได้โลหิต 16,650 ซีซี.

ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น