มงฟอร์ตนำร่องเรียนออนไลน์เสมือนจริง ส่งทีมนิเทศประกบทุกห้อง ยกระดับเรียนออนไลน์

โรงเรียนมงฟอร์ต นำร่องเปิดศูนย์ติดตามเรียนออนไลน์เสมือนจริง แห่งแรกของประเทศ จัดทีมอาจารย์ นิเทศประกบครูผู้สอน ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนทุกชั่วโมงเรียน ทุกห้อง ยกระดับเรียนออนไลน์ช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด ให้ทัดเทียมกับการเรียนในห้องเรียน เตรียมต่อยอดเรียนแบบไม่มีหนังสือใช้แท็ปเลทแทน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำร่องระบบที่เรียกว่า “เอ็มซีออนไลน์คลาสรูม” มาใช้สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกของประเทศ ระบบนี้ต่างจากการเรียนการสอนออนไลน์ทั่วไป โดยเป็นห้องเรียนเสมือนจริง ที่เรียนกันตามตารางเรียนปกติผ่านระบบสตรีมมิ่ง มีการตอบโต้สื่อสาร 2 ทาง 100 % นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนจะถูกนับชั่วโมงเรียนเหมือนระบบออนไซต์ ทำให้การปิดโรงเรียนไม่ส่งผลต่อชั่วโมงเรียนอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังปรับตารางเรียน ให้ตรงกับการเรียนแบบออนไซต์ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องหากกลับมาเรียนได้ตามปกติ


ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย บอกว่า ทางโรงเรียนพัฒนาระบบมาตั้งแต่ต้นปี ที่ผ่านมา พอเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระยะแรก ทำให้มีการสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ จึงมีการเรียนการสอนออนไลน์ ล่าสุดยกระดับด้วยการเปิดศูนย์ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นวอร์รูมที่จะใช้ควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน โดยในทุกชั่วโมงเรียนออนไลน์ จะมีทีมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการจากกลุ่มสาระต่างๆ เข้าประกบหรือมอนิเตอร์การสอนแบบสตรีมมิ่งในทุกห้องเรียนออนไลน์ ผ่านกูเกิลคลาสรูม และ กูเกิลมีต เพื่อติดตามนิเทศ มอบหมายงาน ให้คำแนะนำ กับครูผู้สอนเพื่อควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งระบบนี้จะช่วยตอบโจทก์และการันตีคุณภาพการเรียนแบบออนไลน์ให้กับผู้ปกครองได้ โดยครูผู้สอนได้สั่งงานและการบ้านผ่านระบบการสอนออนไลน์ ก่อนจะให้เด็กนักเรียนส่งการบ้านตามกำหนด หากนักเรียนมีข้อซักถามอาจารย์ผู้สอนสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา นอกชั่วโมงเรียน


อย่างไรก็ตาม หลังจากพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบ 2 เมื่อภาครัฐสั่งให้โรงเรียนปิดทั้ง จ.เชียงใหม่ ทางโรงเรียนมงฟอร์ต สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทันที เนื่องจากมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ชึ่งในอนาคตทางโรงเรียนจะพัฒนาให้กลายเป็นโรงเรียนปลอดหนังสือ เด็กนักเรียนไม่ต้องแบกสมุดหนังสือมาโรงเรียน แต่จะเรียนกันในแท็ปเลท แทน

ส่วนปัจจัยในเรื่องของแรงจูงใจที่ยังอาจเป็นจุดอ่อนของนักเรียนไทยในการเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนได้สร้างแรงจูงใจ ด้วยการเพิ่มคะแนนจิตพิสัยในทุกรายวิชา นักเรียนที่เข้าเรียนตามตาราง มีการตอบโต้สื่อสาร ตอบคำถามในห้องเรียน จะได้คะแนนในส่วนนี้ไป ขณะที่วิชาปฏิบัติอื่น ๆ ก็ไม่มีปัญหา เช่น วิชาปฏิบัติดนตรีก็จะมีคุณครูประจำวิชาสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น