คุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัยการแพทย์ ไม่เกิน 2.50 บาท ส่วนหน้ากากประเภทอื่น ปล่อยตามกลไกตลาด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เผยว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าหน้ากากอนามัยไม่ให้จำหน่ายเกินราคา โดยแบ่งหน้ากากเป็น 3 ประเภท คือ หน้ากากทางการแพทย์ที่ผลิตจากโรงงานของไทยกว่า 30 โรงงาน จะควบคุมราคาจำหน่ายชิ้นละไม่เกิน 2.50 บาท

ส่วนหน้ากากทางเลือกที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะควบคุมราคาไม่เกินต้นทุนและบวกไม่เกิน 60% ซึ่งทางเจ้าของต้องแจ้งต้นทุนให้กระทรวงฯ รับทราบ โดยจะตรวจสอบเป็นรายกรณีไป ขณะที่หน้ากากผ้าจะไม่ควบคุมราคาสามารถขายได้ตามกลไกตลาด  ในช่วงที่ผ่านมาพบปัญหาการร้องเรียนจำหน่ายหน้ากากเกินราคาเป็นระยะ ซึ่งได้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพื่อขอให้ควบคุมราคาสินค้า โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยไม่ให้จำหน่ายเกินราคา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ รมว.พาณิชย์ ยอมรับว่า ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน และการส่งออกผ่านชายแดน เช่น เมียนมาตัวเลขติดลบ 30-40% รวมถึงพบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทรนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าส่งออก แต่กำลังพิจารณาแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็ว เช่น สินค้าบางชนิดให้เปลี่ยนรูปแบบการบรรจุ หรือเปิดให้เรือขนาดใหญ่เทียบท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ถึงปลายทางประเทศผู้ซื้อได้โดยตรง

ร่วมแสดงความคิดเห็น