(มีคลิป) แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ จ.ตาก หารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564, เวลา 09.30 – 12.00 น. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวัชโรภาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เพื่อติดตามสถานการณ์ และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก

โดยมี ผู้ว่าราชการ จ.ตาก, ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังนเรศวร, ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ตาก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมหารือ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การเพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายของทุกหน่วยงาน
2. การเตรียมการของทุกหน่วยงานห้วง 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 ในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ กรณีโรค COVID-19 ระบาดระลอกใหม่
3. การดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับขนถ่ายสินค้า ณ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
โดยหลังจากหารือ แม่ทัพภาค 3 พร้อมด้วยส่วนราชการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านคัดกรองโรคฯ ณ ด่านห้วยหินฝน และร่วมตรวจพื้นที่ท่าข้าม 36 และให้ข่าวสารต่อสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ และชี้แจงสร้างความเชื่อมั่นแนวทางการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการใน จ.ตาก ในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น