สำนักงานพัฒนาภาค 3 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย และฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแนวทางการฝึกบุคคลเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.64 พันเอก กฤศ ศิริพงศ์ เสนาธิการสำนักงานพัฒนาภาค 3 ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกาย กำลังพล สำนักงานพัฒนาภาค 3 เพื่อเป็นการกวดขันกำลังพลให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแนวทางการฝึกบุคคลเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม เป็นระเบียบอันเดียวกัน

ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น