(มีคลิป) นพค.36 มอบผ้าห่มกันหนาว บรรเทาความเดือดร้อนให้เด็ก ๆ นักเรียนบนดอยสูงในถิ่นกันดารจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จ.แม่ฮ่องสอน ( นพค.36 สนภ.3 นทพ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำเสื้อผ้าชุดกันหนาว ผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา ในโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจต้านภัยหนาว” ไปมอบให้เด็กนักเรียน ครู โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกันนี้ได้นำหน้ากากอนามัยไปแจกให้เด็ก ๆ นักเรียน ครู แนะนำการสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี รักษาระยะห่าง ล้างมือด้วยเจล บ่อย ๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโควิด-19


สำหรับโรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลกันดาร เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1- ป.6 มีนักเรียนจำนวน 90 คน มีบุคลากรทางการศึกษา 9 คน มี ผอ.1 คน ครู 2 คน นอกนั้นเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ระะยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จำนวน 90 กม. ห่างจากที่ว่าการอำเภอสบเมย 56 กม. ในช่วงหน้าหนาว สภาพอากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน อุณหภูมิบางวันต่ำสุดถึง 5 องศา เนื่องจากโรงเรียนและหมู่บ้านตั้งอยู่บนดอยสูง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น