ด่วน! เลือกตั้งเทศบาล แล้ว “สาธิต” เผย ที่ประชุมครม.ไฟเขียว “เลือกตั้งเทศบาล” 21 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ค “สาธิต ปิตุเตชะ” มีเนื้อหาระบุว่า “ครม มีมติให้มีการจัดการเลือกตั้ง “นายกและสภาเทศบาล” โดยให้ กกต ไปกำหนดวันเลือกตั้งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะมีการเลือกตั้งวันที่ 21 มี.ค นี้”

นอกจากนี้ “กองการเลือกตั้งท้องถิ่น” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งข้อมูลผ่านเฟซบุ๊คว่า “ข่าวด่วน วันนี้ 12 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยกำหนดแนวทางการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจำนวนเทศบาลมีทั้งหมด 2,469 แห่ง แบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 1.เทศบาลตำบล 2,247 แห่ง 2.เทศบาลเมือง 192 แห่ง และ 3.เทศบาลนคร 30 แห่ง (ที่มา BREAKING NEWS)

ร่วมแสดงความคิดเห็น