(มีคลิป) นทท.เดินทางเที่ยวพักผ่อนยอดดอยผ้าห่มปก ด้านอุทยานฯ วางมาตรการเข้ม ป้องกันโควิด-19 คัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่ต้องลงบันทึกประวัติ

วันที่ 12 ม.ค. 2564 รายงานข่าวแจ้งว่าจากการที่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงพบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องหยุดชะลอและนักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก จากการที่ประชาชนเกิดความวิตกกังวลในเรื่องของเชื้อไวรัสดังกล่าว รวมไปถึงมาตรการเข้มงวดในการเข้าและออกพื้นที่ ที่ขณะนี้ต้องมีการคัดกรองผู้ที่เดินทาง

 

แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมาบรรรยากาศการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติก็ยังคงพบว่ามีประชาชนในพื้นที่เดินทางไปพักผ่อนกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ที่บรรยากาศนั้นเย็นสบาย และยังมีนักท่องเที่ยวในพื้นที่เดินทางไปพักผ่อนกางเต็นท์พักแรม รวมไปถึงยังคงเปิดให้สามารถเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมชาติ และยอดดอยสูงสุด ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,285 เมตร และเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยในการเดินทางนั้นต้องใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 3.5 กิโลเมตร และมีการคุมเข้มให้นักท่องเที่ยวลงบันทึกประวัติการเดินทางเข้าออกพื้นที่ ด้วยแอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” และ “หมอชนะ” ตามมาตคการการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยทางด้าน นายดำรงค์ จักรมานนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกมีพื้นที่ทั้งหมด 327,500 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางระบบนิเวศน์ ทางอุทยานได้มีการจัดแบ่งเขตพื้นที่อุทยานออกเป็น 5 หน่วยพิทักษ์ เพื่อกระจายครอบคลุมดูแลพื้นที่อุทยานทั้งหมด และได้แบ่งเขตการจัดการโดยแยกพื้นที่สำหรับการพักผ่อน เขตนันทนาการและเขตพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่หวงห้าม และสงวนพิเศษ ออกจากพื้นที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนทำกิจกรรมและใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกมีความหลากหลายประเภท อาทิ ลานเกงเต็นท์ ยอดดอย น้ำพุร้อน และน้ำตกต่าง ๆ

ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติได้มีมาตรการสำหรับการป้องกันไวรัสโควิด-19 และมีการแนะนำนักท่องเที่ยวให้ลงทะเบียนเข้าอุทยานผ่านแอปพลิเคชั่น QQ เพื่อลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว โดยมีการคัดกรองนักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่งต้องมีการวัดไข้ ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เพื่อควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวภายในอุทยาน และหากเดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง 28 จังหวัด ที่มีความเข้มข้นระดับสีแดง ก็ต้องทำการกักตัวเอง 14 วันก่อน ก่อนจะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยาน รวมทั้งต้องลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น “CM-CHANA” ส่วนภายในอุทยานมีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อบริการนักท่องเที่ยวตามมาตรการ โดยให้มีการเว้นระยะห่าง มีการทำความสะอาดจุดบริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเป็นเวลา และในส่วนของการให้บริการอาบน้ำแร่ ก็มีการเปิดให้บริการเฉพาะอ่างส่วนตัวเท่านั้น และก่อนลงอาบน้ำแร่ก็จะมีการวัดไข้และลงทะเบียนก่อนเข้า และหลังจากการใช้บริการอาบน้ำแร่แล้วนั้นก็จะมีการล้างอ่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้บริการด้วย

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับผู้ที่เดินทางไปพักยังจุดกางเต็นท์กิ่วลม พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนั้น จะต้องมีการแจ้งประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของอุทยาน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ โดยในส่วนของจุดกางเต็นท์กิ่วลมนั้น ได้มีการให้บริการของทางเจ้าหน้าที่ในการใช้พื้นี่กางเต็นท์ รวมไปถึงการให้บริการขายอาหาร และอุปกรณ์กางเต็นท์ ส่วนการเดินขึ้นไปยังบริเวณจุดชมวิวที่อยู่ห่างจากจุดกางเต็นท์นั้นมีระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร ซึ่งต้องเดินเท้าเขาไป โดยเส้นทางเป็นป่าเขาและมีเส้นทางลาดชัน ดังนั้นผู้ที่เดินทางจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์การเดินทาง และร่างกายให้พร้อม และควรเตรียมน้ำ อาหาร ขึ้นไปเพื่อรับประทานระหว่างทาง เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการเดินพอสมควร โดยทางอุทยานได้ขอความร่วมมือประชาชนในการรักษาความสะอาดในระหว่างกางเต็นท์ และการเดินทางไปในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้เก็บกวาดขยะที่ใช้แล้วกลับลงมาทิ้งด้านล้างด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น