จ.เชียงใหม่ เผยคำสั่งและข้อปฏิบัติ โดยประกาศมีผล ถึง 31 ม.ค.64 สรุปรวมเพื่อให้เข้าใจ และประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

จังหวัดเชียงใหม่ เผยคำสั่งและข้อปฏิบัติ มีผล ถึง 31 ม.ค. 64 สรุปรวมเพื่อให้เข้าใจและประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
โดยมีทั้งคำสั่งต่างๆ ล่าสุด แนวทางปฏิบัติ และรูปภาพสำหรับสแกน เมื่อต้องเดินทางมาเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็น