นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มช. คว้ารางวัลชมเชย ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง สายฟ้าน้อยครั้งที่ 16/2563 รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมีสำนักงาน กสทช. และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประกาศผลการตัดสินรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ  และนิเวศสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตข่าว และสารคดีเชิงข่าวประเภทวิทยุกระจายและสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นช่องทางในการพัฒนาทักษะ เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชน โดยในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 48 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จำนวน 37 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา และประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง จำนวน 11 เรื่อง จาก 3 สถาบันการศึกษา

ผลการตัดสินรางวัลชมเชยประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ได้แก่ ทีม “ดาวไอเจ” นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน จากสารคดีเชิงข่าว เรื่อง สวัสดิการ “แรงงานแพลตฟอร์ม” บนช่องโหว่กฎหมาย รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 5,000 บาท

สมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ทอฝัน กันทะมูล น.ส.นภัสสร มหาวรรณ น.ส.รพีพรรณ พันธุรัตน์ น.ส.เพชรดี จันทร์ธิมา และนายภาณุวัฒน์ สะพานแก้ว โดยมี ผศ.ลัดดาวัลย์ อินทจักร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ที่มา: คณะการสื่อสารมวลชน มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น