รองผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กอำเภอฮอด…นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอฮอด พร้อมบุคลากรอำเภอฮอด ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าข้าม สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ สาขาฮอด สถานีควบคุมไฟป่าออบหลวง นปพ.ฮอด สำนักงานเกษตรอำเภอฮอด แขวงการทางท่าข้าม แขวงการทางดอยเต่า สำนักงานพัฒนาชุมชน สาธารณสุขอำเภอฮอด สภ.ฮอด รพ.ฮอด และหน่วยงานราชการในอำเภอฮอด ร่วมต้อนรับ นายรัฐพล นราดิศร รองฯผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ที่เดินทางมา ตรวจเยี่ยม ศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอฮอด และตรวจติดตามการเตรียมการแก้ไขปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอฮอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น