รพ.ลานนา ร่วมกลุ่มจราจรเชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 13 มกราคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา โดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ออกเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญที่ระลึกให้กับ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.เจน โสภา ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา รอง ผกก.กลุ่มงานจราจรฯ เป็นผู้รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ และขอขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลลานนาด้วยดีมาโดยตลอด

พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลลานนา ร่วมกลุ่มจราจรเชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินการติดป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ภายในสำนักงาน กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งห้องน้ำ และจุดบริการประชาชนทุกจุด เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักทั่วโลกในขณะนี้ ซึ้่งกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 นี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลลานนาเพื่อสังคม

ภาพ/ข่าว : จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น