อ.แม่สรวย เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมด้วยตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวนประมาณ 150 คน ร่วมกันทำความสะอาดเครื่องเล่น ของเล่นเด็ก เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดกิ่งไม้ กวาดใบไม้ เก็บขยะ และสร้างเสวียนไม้ไผ่รอบต้นไม้ เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ เศษไม้ ย่อยสลายตามธรรมชาติลดฝุ่นละอองจากการเผา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น