เทศบาลตำบลร้องกวางมอบอุปกรณ์จราจรให้กับสภ.ร้องกวาง

เมื่อวันที่13 มกราคม 2564 ที่หน้าสภ.ร้องกวาง.อ.ร้องกวาง.จ.แพร่ นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลร้งกวางและประธาน กต.ตร.สภ.ร้องกวางและคณะส่งมอบอุปกรณ์จราจร กรวยขนาดใหญ่อย่างดีและสัณญาณไฟกระพริบตั้งด่านให เจ้าหน้าที่ สภ.ร้องกวาง

ในการรับมอบวันนี้โดยได้รับเกียรติจากพ.ต.อ.วิชา กันทาสุขผกก.สภ.ร้องกวาง พ.ต.ท.พรชัย วิจารณ์ รองผกก(สอบสวน)สภ.ร้องกวางและร.ต.อ.ทรัพย์ ถิ่นถา รองสว.จราจร สภ.ร้องกวาง ร.ต.อ.โกวิท ถาเมือง รองสว.จราจร สภ.ร้องกวางและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.ร้องกวาง โดยใช่งบประมาณดำเนินการจัดหา 20,000บาท.ซึ่งตำรวจสภ.ร้องกวางจะได้ นำไปใช้ดำเนินการเพื้อสร้างความปลอดในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในพื้นทีาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น