สวนสัตว์เชียงใหม่ รับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนกิจกรรม”วันเด็กแห่งชาติ”ออนไลน์

 

วันนี้ 13 มกราคม 2564 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยมี นายนายชวลิต ขาวปลอด หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือตอนบน(โรงงานเชียงใหม่) มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 100 ลัง(3,600 กล่อง) ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งปีนี้จะจัดในรูปออนไลน์ผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 15.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น