(มีคลิป) น่านเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจเตือนสติของพุทธศาสนิกชน ตื่นรู้ ตระหนักรู้ อย่างมีสติ ต่อเหตุการณ์

จังหวัดน่านเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจเตือนสติของพุทธศาสนิกชน ให้มีความเข้มแข็งทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ตื่นรู้ ตระหนักรู้ อย่างมีสติ ต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์การระบาดของโรคในปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ยังคงมีการแพร่ระบาดรายจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากมาตรการจากภาครัฐ ข้อกำหนดของแต่ละจังหวัด ร่วมถึงมาตรการด้านสาธารณสุขในการช่วยควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 แล้ว

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ศาลพระหลักเมืองน่าน วัดมิ่งเมือง อ.เมืองน่าน จ.น่าน พระราชศาสนาภิบาล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมแถลงข่าวจังหวัดน่าน เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลมีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบัน คือเหตุกรณ์ ที่เกิดขึ้นที่เมืองไพศาลี ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยไม่อาจหาความผิดของผู้ใดได้ ในสมัยนั้นจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จฯ มาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้น ในครั้งนั้นทรงโปรดให้พระอานนท์นำคณะสงฆ์ ทำการเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร รอบพระมุจลินท์ แล้วให้พระสงฆ์นำน้ำในสระไปประพรมแก่ประชาชน บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ โรคระบาดก็ได้หยุดลง เพื่อน้อมปฏิบัติบูชาตามแนวทางในสมัยพุทธกาล ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนชาวน่าน เกิดความตระหนักรู้ มีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ จังหวัดน่าน จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดน่าน ภาคีกัลยาณมิตรพิชิตโควิดน่าน และประชาชนชาวน่าน จะได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ จำนวน 50,000 ขวด ให้เป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมสิ่งของที่จะใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด-19 นำไปถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมทั้งแจกจ่ายแก่ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดน่าน โดยพิธีการจะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ณ มณฑลพิธีวัดมิ่งเมือง และวัดสำคัญทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน และมีการถ่ายทอดเสียงผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านพร้อมกันทั้งจังหวัด จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนชาวน่าน ร่วมสวดมนต์และอธิฐานจิตพร้อมกันอยู่ที่บ้าน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรับชมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสกน้ำพระพุทธมนต์และสิ่งของเพื่อพิชิตโรคโควิด-19  ทาง Facebook Live สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ และรับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz ในวันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น