สพร.19 เชียงใหม่ ออกตรวจ และให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการ ส่งเสริมการจ้างช่างที่มีใบรับรองความรู้ความสามารถ ปลอดภัย หายห่วง Safety Thailand

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ออกตรวจและให้คำแนะนำ สถานประกอบกิจการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ในเรื่องผู้ปฏิบัติงานและผู้จ้างงานในตำแหน่งงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสร้างการรับรู้ ในการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเชื่อมแม็ก สาขาช่างเชื่อมทิก และสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ และภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ การฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การขอออกสมุดประจำตัว การใช้งานแอปรวมช่าง Fixer Finder และแอปพลิเคชั่น DSD Smart Skill and Services สำหรับช่างฝีมือที่ปฏิบัติงานในสาขาดังกล่าว และสอบถาม รายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โทร 0 5312 1002-3 ต่อ 117 หรือ 06 1283 7110 หรือID line : 19cm หรือE-mail : [email protected] #รับรองความรู้ความสามารถ #safetythailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น