(มีคลิป) ไฟป่ามาเร็วกว่าที่คิด คาดปีนี้จะแล้งหนัก และไฟป่าอาจจะรุนแรงมากกว่าทุกปี ด้านจังหวัดเน้นคุมเข้มการลอบเผาป่า และตั้งเป้าลดการเผาป่าให้ได้ ร้อยละ 50 ของปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ที่ผ่านมาได้เดินทางไป พบปะส่วนราชการและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอปาย ณ หอประชุมว่าที่การอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้กับบรรดา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดฯ ร่วมพบปะส่วนราชการและติดตามการปฏิบัติการราชการในพื้นที่

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขี้นในอำเภอปางมะผ้า โดยปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดินทำกิน รวมถึงแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รวมถึงขอความร่วมมือให้ทุกคน รักษาตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ส่วนแผนปฏิบัติงานปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเน้นย้ำถึงแนวทาง การพัฒนาพื้นที่หมู่บ้าน และตำบล ในอำเภอปายให้มีความเข้มแข็ง และเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในพื้นที่ พร้อมกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยว การแต่งบ้านแต่งเมือง ในส่วนของหน่วยงานราชการ สวนสาธารณะ แหล่งน้ำ บ้าน และเมือง ประกอบไปด้วย 4 ด้านคือ 1.สะอาด 2.สะดวก 3.สวยงาม 4.สว่างไสว

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอปาย พบว่าปีนี้ เกิดไฟป่าก่อนพื้นที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เก็บหาของป่า โดยเฉพาะปีนี้ ฤดูแล้งมาเร็วกว่าปกติ มักมีการลอบเผาป่า โดยเฉพาะป่าที่มีผักหวานป่าขึ้นเป็นบริเวณกว้าง จะถูกลอบเผาก่อนพื้นที่อื่น เนื่องจากในแต่ละปี ผักหวานป่าของอำเภอปาย จะออกก่อนที่อื่นและราคาในท้องตลาดสูงมาก เนื่องจากเป็นที่นิยมรับประทานของคนทั่วไป

ศูนย์อำนวยการควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ม.ค. 2564 1.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 155 จุด (สูงสุดที่อำเภอปาย 96 จุด) 2.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 13 ม.ค.2564 ค่า PM2.5 เท่ากับ 28 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี

ล่าสุด เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 13 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา สถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย ได้รายงานการเข้าไปควบคุมไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบหลายครั้ง บริเวณทิศตะวันตก บ้านสบแพม ม.4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย เริ่มดับ เวลา 18.05 น. จนถึงเวลา 21.00 น. สามารถดับได้บางส่วน เนื่องจากไฟได้ขยายเป็นบริเวณกว้าง บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ บ้านสบสา ม.4 ต.เมืองแปง อำเภอปาย พบว่าไฟได้ลุกลามจากป่าเข้าพื้นที่การเกษตร และสามารถควบคุมไฟป่าได้เมื่อเวลา 21.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น