ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงตรวจพื้นที่ เกี่ยวกับเชื้อโควิด- 2019 อย่างเข้มข้น แนวชายแดนไทย-เมียนมา เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การดำเนินงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ใน Local Quarantine โรงแรมภูอินน์, ด่านคัดกรองห้วยหินฝน, สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังตะเคียน และท่าข้ามธรรมชาติ ที่ 27 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ

โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุป แผนรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจาก จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และลงพื้นที่จัดเตรียมความพร้อม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกัน ระดับพื้นที่ Local Quarantine และการ Cohort ward ในโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น