กกท.จ.เชียงใหม่ นำอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้ค่ายกาวิละในวันเด็ก

กกท.จ.เชียงใหม่ เดินตาม นโยบายของ กกท. ที่สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หน่วยงานในเชียงใหม่ มอบให้ บุคลากร กำลังพล ได้มีอุปกรณ์การเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัย ล่าสุดก็ได้เอา อุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับ กรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อให้กำลังพลได้ นำไปให้เด็ก และ เยาวชน ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยไปมอบเอง มอบอุปกรณ์กีฬาจัดงานวันเด็กกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 7 เพื่อใช้เป็นของรางวัลสำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ของกรมทหารราบที่ 7 ณ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ เมื่อ 13 ม.ค.2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น