กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับราษฎรบ้านไม้ซางหนาม ทำการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม

เมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มอบหมายให้ ร.ท.วิษณุ ต๊ะนางอย ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมกับราษฎรบ้านไม้ซางหนาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารเรียน ของโรงเรียนบ้านไม้ซางหนามฯ ที่ชำรุด ทรุดโทรม เนื่องจากก่อสร้าง และใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยได้ทำการรื้อถอน อาคารหลังเดิม และทำการสร้างอาคารหลังใหม่ ทดแทน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ซึ่งกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 มุ่งมั่นที่ช่วยเหลือ ในการสร้างซ่อมแซม โรงเรียนในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่รัก และศรัทธา ของประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ เพราะทหาร คือ ลูกหลานประชาชน ดังคำปณิธาน ที่ว่า “ชายแดนสงบ ประชาชนศรัทธา เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น