ศปก.เมืองฯ จับร้านเหล้าเปิดบริการ และปล่อยให้มีการดื่มเหล้าในร้าน ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พ่วงด้วยความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่) อำนวยการโดย นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ร้อย อส.อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร้อย อส.จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 บูรณาการเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 ของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่

ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ตั้งอยู่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 10/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และเป็นการกระทำความผิดตาม มาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 โดยมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ช่วงเวลานี้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในช่วงที่ต้องดำเนินมาตรการเข้มงวด ในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าสถานประกอบการใด มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น