(มีคลิป) มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.ลำปาง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นตัวแทนในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบแก่ตัวแทนราษฎรผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตท้องที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น แก่ราษฎรผู้ประสบภัยตามถิ่นทุรกันดาร ซึ่งในขณะนี้ตามเขตพื้นที่ชุมชนต่างๆ ของจังหวัดลำปาง มีราษฎรกำลังประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวจำนวนหลายครัวเรือน


ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำปาง ได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ จำนวน 1,500 ผืน มอบแก่ตัวแทนราษฎรและผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตท้องที่ 6 อำเภอ ณ ที่อาคารศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสบปราบ เพื่อให้ตัวแทนผู้นำชุมชนท้องถิ่น ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบช่วยเหลือต่อ แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนของอำเภอสบปราบ จำนวน 300 ผืน อำเภองาว 400 ผืน และมอบให้กับตัวแทนผู้นำชุมชนของอำเภอแม่ทะ เกาะคา เถิน แม่พริก อีกอำเภอละ 200 ผืน โดยตัวแทนราษฎรผู้ประสบภัยที่เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อพสกนิกร เฉพาะอย่างยิ่งกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แม้บัดนี้พระองค์จะทรงเสด็จสู่สรวงสวรรคาลัย แต่น้ำพระราชหฤทัยมิได้จางหาย ความรักความห่วงใยต่อพสกนิกรยังคงหลั่งรินผ่านมาทางหน่วยงานมูลนิธิฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งต่อถึงเหล่าพสกนิกรชาวลำปาง ซึ่งน้ำพระราชหฤทัยแห่งความอบอุ่นที่เหล่าพสกนิกร และผู้ประสบภัยได้รับจะคงตราตรึงสถิตอยู่ในหัวใจตราบนิรันดร์

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่จังหวัดลำปาง จัดเป็นเขตพื้นที่สูงและจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว ซึ่งนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2563 มาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่จังหวัดลำปางได้มีอุณหภูมิลดต่ำลงมาโดยตลอด อันเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน พัดปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วบริเวณพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่างที่ 10-15 องศาเซลเซียส โดยมีราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและตามเขตพื้นที่สูง ต้องประสบกับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น