มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งความสุขปีใหม่ 2564 เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

วันที่ 14 มกราคม 2564 ผศ.อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ในนามของ ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพร ผลงานวิจัยและพัฒนาโดยบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มามอบเป็นของขวัญปีใหม่ ส่งความสุขแด่ทีมงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ โดยมี พิริยาพร เชี่ยวสุวรรณ ทีมงานรับ-ขอบคุณณ ณ สำนักงานเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น