ประกาศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น